LIKE kembara hadi di FACEBOOK

Please wait..10 Seconds Cancel
Artikel Terkini :
Loading...

Terkini

SALMAN AL-FARISY : PENCARI KEBENARAN..

SALMAN AL-FARISY : PENCARI KEBENARAN..


Sesungguhnya sesiapa yang mencari kebenaran, pasti akan menemuinya. Kisah ini adalah kisah benar pengalaman seorang manusia mencari agama yang benar (hak), iaitu pengalaman Salman Al Farisy. 
Marilah kita semak Salman menceritakan pengalamannya selama mengembara mencari agama yang hak itu. Dengan ingatannya yang kuat, ceritanya lebih lengkap, terperinci dan lebih terpercaya. seorang sahabat Rasulullah saw.
Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'Anhuma berkata, "Salman al-Farisi Radhiyallahu 'Anhu menceritakan biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Kata Salman, "Saya pemuda Parsi, penduduk kota Isfahan, berasal dari desa Jayyan. Bapaku pemimpin Desa. Orang terkaya dan berkedudukan tinggi di situ. Aku adalah insan yang paling disayangi ayah sejak dilahirkan. Kasih sayang beliau semakin bertambah seiring dengan peningkatan usiaku, sehingga kerana teramat sayang, aku dijaga di rumah seperti anak gadis.
Aku mengabdikan diri dalam Agama Majusi (yang dianut ayah dan bangsaku).  Aku ditugaskan untuk menjaga api penyembahan kami supaya api tersebut sentiasa menyala.
Ayahku memiliki kebun yang luas, dengan hasil yang banyak Kerana itu beliau menetap di sana untuk mengawasi dan memungut hasilnya. Pada suatu hari bapa pulang ke desa untuk menyelesaikan suatu urusan penting. Beliau berkata kepadaku, "Hai anakku! Bapa sekarang sangat sibuk. Kerana itu pergilah engkau mengurus kebun kita hari ini menggantikan Bapa.''
Aku pergi ke kebun kami. Dalam perjalanan ke sana aku melalui sebuah gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka sedang sembahyang. Suara itu sangat menarik perhatianku.
Sebenarnya aku belum mengerti apa-apa tentang agama Nasrani dan agama-agama lain. Kerana selama ini aku dikurung bapa di rumah, tidak boleh bergaul dengan siapapun. Maka ketika aku mendengar suara mereka, aku tertarik untuk masuk ke gereja itu  dan mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Aku kagum dengan cara mereka bersembahyang dan ingin menyertainya.
Kataku, "Demi Allah! ini lebih bagus daripada agama kami."Aku tidak berganjak dari gereja itu sehinggalah petang. Sehingga aku terlupa untuk ke kebun.
Aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal agama ini?"
"Dari Syam (Syria)," jawab mereka.
Setelah hari senja, barulah aku pulang. Bapa bertanyakan urusan kebun yang ditugaskan beliau kepadaku.
Jawabku, "Wahai, Bapa! Aku bertemu dengan orang sedang sembahyang di gereja. Aku kagum melihat mereka sembahyang. Belum pernah aku melihat cara orang sembahyang seperti itu. Kerana itu aku berada di gereja mereka sampai petang."
Bapa menasihati akan perbuatanku itu. Katanya, "Hai, anakku! Agama Nasrani itu bukan agama yang baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu (Majusi) lebih baik dari agama Nasrani itu!"
Jawabku, "Tidak! Demi Allah! Sesungguhnya agama merekalah yang lebih baik dari agama kita."
Bapa khuatir dengan ucapanku itu. Dia takut kalau aku murtad dari agama Majusi yang kami anuti. Kerana itu dia mengurungku dan membelenggu kakiku dengan rantai.
Ketika aku beroleh kesempatan, kukirim surat kepada orang-orang Nasrani minta tolong kepada mereka untuk memaklumkan kepadaku andai ada kafilah yang  akan ke Syam supaya memberitahu kepadaku. Tidak berapa lama kemudian, datang kepada mereka satu kafilah yang hendak pergi ke Syam. Mereka memberitahu kepadaku.
Maka aku berusaha untuk membebaskan diri daripada rantai yang membelengu diriku dan melarikan diri bersama kafilah tersebut ke Syam.
Sampai di sana aku bertanya kepada mereka, "Siapa kepala agama Nasrani di sini?"
"Uskup yang menjaga "jawab mereka.
Aku pergi menemui Uskup seraya berkata kepadanya, "Aku tertarik masuk agama Nasrani. Aku bersedia menadi pelayan anda sambil belajar agama dan sembahyang bersama-sama anda."
'Masuklah!" kata Uskup.
Aku masuk, dan membaktikan diri kepadanya sebagai pelayan.
Setelah beberapa lama aku berbakti kepadanya, tahulah aku Uskup itu orang jahat. Dia menganjurkan jama'ahnya bersedekah dan mendorong umatnya beramal pahala. Bila sedekah mereka telah terkumpul, disimpannya saja dalam perbendaharaannya dan tidak dibahagi-bahagikannya kepada fakir miskin sehingga kekayaannya telah berkumpul sebanyak tujuh peti emas.
Aku sangat membencinya kerana perbuatannya yang mengambil kesempatan untuk mengumpul harta dengan duit sedekah kaumnya. tidak lama kemudian dia meninggal. Orang-orang Nasrani berkumpul hendak menguburkannya.
Aku berkata kepada mereka, 'Pendeta kalian ini orang jahat. Dianjurkannya kalian bersedekah dan digembirakannya kalian dengan pahala yang akan kalian peroleh. Tapi bila kalian berikan sedekah kepadanya disimpannya saja untuk dirinya, tidak satupun yang diberikannya kepada fakir miskin."
Tanya mereka, "Bagaimana kamu tahu demikian?"
Jawabku, "Akan kutunjukkan kepada kalian simpanannya."
Kata mereka, "Ya, tunjukkanlah kepada kami!"
Maka kuperlihatkan kepada mereka simpanannya yang terdiri dan tujuh peti, penuh berisi emas dan perak. Setelah mereka saksikan semuanya, mereka berkata, "Demi Allah! Jangan dikuburkan dia!"
Lalu mereka salib jenazah uskup itu, kemudian mereka lempari dengan batu. Sesudah itu mereka angkat pendeta lain sebagai penggantinya. Akupun mengabdikan diri kepadanya. Belum pernah kulihat orang yang lebih zuhud daripadanya. Dia sangat membenci dunia tetapi sangat cinta kepada akhirat. Dia rajin beribadat siang malam. Kerana itu aku sangat menyukainya, dan lama tinggal bersamanya.
Ketika ajalnya sudah dekat, aku bertanya kepadanya, "Wahai guru! Kepada siapa guru mempercayakanku seandainya guru meninggal. Dan dengan siapa aku harus berguru sepeninggalan guru?"
Jawabnya, "Hai, anakku! Tidak seorang pun yang aku tahu, melainkan seorang pendeta di Mosul, yang belum merubah dan menukar-nukar ajaran-ajaran agama yang murni. Hubungi dia di sana!"
Maka tatkala guruku itu sudah meninggal, aku pergi mencari pendeta yang tinggal di Mosul. Kepadanya kuceritakan pengalamanku dan pesan guruku yang sudah meninggal itu.
Kata pendeta Mosul, "Tinggallah bersama saya."
Aku tinggal bersamanya. Ternyata dia pendeta yang baik. Ketika dia hampir meninggal, aku berkata kepada nya, "Sebagaimana guru ketahui, mungkin ajal guru sudah dekat. Kepada siapa guru mempercayai seandainya  guru sudah tiada?"
Jawabnya, "Hai, anakku! Demi Allah! Aku tak tahu orang yang seperti kami, kecuali seorang pendeta di Nasibin. Hubungilah dia!"
Ketika pendeta Mosul itu sudah meninggal, aku pergi menemui pendeta di Nasibin. Kepadanya kuceritakan pengalamanku serta pesan pendeta Mosul.
Kata pendeta Nasibin, "Tinggallah bersama kami!"
Setelah aku tinggal di sana, ternyata pendeta Nasibin itu memang baik. Aku mengabdi dan belajar dengannya sehinggalah beliau wafat. Setelah ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, "Guru sudah tahu perihalku maka kepada siapa harusku berguru seandainya guru meninggal?"
Jawabnya, "Hai, anakku! Aku tidak tahu lagi pendeta yang masih memegang teguh agamanya, kecuali seorang pendeta yang tinggal di Amuria. Hubungilah dia!"
Aku pergi menghubungi pendeta di Amuria itu. Maka kuceritakan kepadanya pengalamanku.
Katanya, "Tinggallah bersama kami!
Dengan petunjuknya, aku tinggal di sana sambil mengembala kambing dan sapi. Setelah guruku sudah dekat pula ajalnya, aku berkata kepadanya, "Guru sudah tahu urusanku. Maka kepada siapakah lagi aku akan anda percayai seandainya  guru meninggal dan apakah yang harus kuperbuat?"
Katanya, "Hai, anakku! Setahuku tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang berpegang teguh dengan agama yang murni seperti kami. Tetapi sudah hampir tiba masanya, di tanah Arab akan muncul seorang Nabi yang diutus Allah membawa agama Nabi Ibrahim.
Kemudian dia akan berpindah ke negeri yang banyak pohon kurma di sana, terletak antara dua bukit berbatu hitam. Nabi itu mempunyai ciri-ciri yang jelas. Dia mahu menerima dan memakan hadiah, tetapi tidak mahu menerima dan memakan sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Jika engkau sanggup pergilah ke negeri itu dan temuilah dia!"
Setelah pendeta Amuria itu wafat, aku masih tinggal di Amuria, sehingga pada suatu waktu segerombolan saudagar Arab dan kabilah "Kalb" lewat di sana. Aku berkata kepada mereka, "Jika kalian mahu membawaku ke negeri Arab, aku berikan kepada kalian semua sapi dan kambing-kambingku."
Jawab mereka, "Baiklah! Kami bawa engkau ke sana."
Maka kuberikan kepada mereka sapi dan kambing peliharaanku semuanya. Aku dibawanya bersama-sama mereka. Sesampainya kami di Wadil Qura aku ditipu oleh mereka. Aku dijual kepada seorang Yahudi. Maka dengan terpaksa aku pergi dengan Yahudi itu dan berkhidmat kepadanya sebagai hamba. Pada suatu hari anak saudara majikanku datang mengunjunginya, iaitu Yahudi Bani Quraizhah, lalu aku dibelinya daripada majikanku.
Aku berpindah  ke Yastrib dengan majikanku yang baru ini. Di sana aku melihat banyak pohon kurma seperti yang diceritakan guruku, Pendeta Amuria. Aku yakin itulah kota yang dimaksud guruku itu. Aku tinggal di kota itu bersama majikanku yang baru.
Ketika itu Nabi yang baru diutus sudah muncul. Tetapi baginda masih berada di Makkah menyeru kaumnya. Namun begitu aku belum mendengar apa-apa tentang kehadiran serta da'wah yang baginda sebarkan kerana aku terlalu sibuk dengan tugasku sebagai hamba.
Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah saw. berpindah ke Yastrib. Demi Allah! Ketika itu aku sedang berada di puncak pohon kurma melaksanakan tugas yang diperintahkan majikanku. Dan majikanku itu duduk di bawah pohon. Tiba-tiba datang anak saudaranya mengatakan, "Biar mampus Bani Qaiah!( kabilah Aus dan Khazraj) Demi Allah! Sekarang mereka berkumpul di Quba' menyambut kedatangan lelaki dari Makkah yang mendakwa dirinya Nabi."
Mendengar ucapannya itu badanku terasa panas dingin seperti demam, sehingga aku menggigil kerananya. Aku kuatir akan jatuh dan tubuhku akan menimpa majikanku. Aku segera turun dari puncak ponon, lalu bertanya kepada tamu itu, "Apa kabar anda? Cubalah khabarkan kembali kepadaku!"
Majikanku marah dan memukulku seraya berkata, "Ini bukan urusanmu! Kerjakan tugasmu kembali!"
Keesokannya aku mengambil buah kurma seberapa banyak yang mampu kukumpulkan. Lalu kubawa ke hadapan Rasulullah saw..
Kataku "Aku tahu tuan orang soleh. Tuan datang bersama-sama sahabat  tuan sebagai perantau. Inilah sedikit kurma dariku untuk sedekahkan kepada tuan. Aku lihat tuanlah yang lebih berhak menerimanya daripada yang lain-lain." Lalu aku hulurkan kurma itu ke hadapannya.
Baginda berkata kepada para sahabatnya, "silakan kalian makan,...!" Tetapi baginda tidak menyentuh sedikit pun makanan itu apalagi untuk memakannya.
Aku berkata dalam hati, "Inilah satu di antara ciri cirinya!"
Kemudian aku pergi meninggalkannya dan kukumpulkan pula sedikit demi sedikit kurma yang terdaya kukumpulkan. Ketika Rasulullah saw. pindah dari Quba' ke Madinah, kubawa kurma itu kepada baginda.
Kataku, "Aku lihat tuan tidak mahu memakan sedekah. Sekarang kubawakan sedikit kurma, sebagai hadiah untuk tuan."
Rasulullah saw. memakan buah kurma yang kuhadiahkan kepadanya. Dan baginda mempersilakan pula para sahabatnya makan bersama-sama dengannya. Kataku dalam hati, "ini ciri kedua!"
Kemudian kudatangi baginda di Baqi', ketika baginda menghantar jenazah sahabat baginda untuk dimakamkan di sana. Aku melihat baginda memakai dua helai kain. Setelah aku memberi salam kepada baginda, aku berjalan mengekorinya sambil melihat ke belakang baginda untuk melihat tanda kenabian yang dikatakan guruku.
Agaknya baginda mengetahui maksudku. Maka dijatuhkannya kain yang menyelimuti belakangnya, sehingga aku melihat dengan jelas tanda kenabiannya.
Barulah aku yakin, dia adalah Nabi yang baru diutus itu. Aku terus memeluk bagindanya, lalu kuciumi dia sambil menangis.
Tanya Rasulullah, "Bagaimana khabar Anda?"
Maka kuceritakan kepada beliau seluruh kisah pengalamanku. Beliau kagum dan menganjurkan supaya aku menceritakan pula pengalamanku itu kepada para sahabat baginda. Lalu kuceritakan pula kepada mereka. Mereka sangat kagum dan gembira mendengar kisah pengalamanku.
Berbahagilah Salman Al-Farisy yang telah berjuang mencari agama yang hak di setiap tempat. Berbahagialah Salman yang telah menemukan agama yang hak, lalu dia iman dengan agama itu dan memegang teguh agama yang diimaninya itu. Berbahagialah Salman pada hari kematiannya, dan pada hari dia dibangkitkan kembali kelak.
Salman sibuk bekerja sebagai hamba. Dan kerana inilah yang menyebabkan Salman terhalang mengikuti perang Badar dan Uhud. "Rasulullah saw. suatu hari bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu untuk bebas, wahai Salman!" Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah.
Kemudian Rasulullah saw. mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Berilah bantuan kepada saudara kalian ini." Mereka pun membantuku dengan memberi pohon (tunas) kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon, atau 20 pohon, ada yang 15 pohon, dan ada yang 10 pohon, setiap orang sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar-benar 300 pohon.
Setelah terkumpul Rasulullah saw. bersabda kepadaku, "Berangkatlah wahai Salman dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu, jika telah selesai datanglah kemari aku akan meletakkannya di tanganku."
Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai aku menghadap Rasulullah saw. dan memberitahukan perihalku, Kemudian Rasulullah saw. keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami itu. Kami dekatkan pohon (tunas) kurma itu kepada baginda dan Rasulullah  saw. pun meletakkannya di tangan baginda. Maka, demi jiwa Salman yang berada di tanganNya, tidak ada sebatang pohon pun yang mati.
Untuk tebusan pohon kurma sudah dipenuhi, aku masih mempunyai tanggungan wang sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah  saw. membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang. Lantas baginda bersabda,  "Apa yang telah dilakukan Salman al-Farisi?"
Kemudian aku dipanggil baginda, lalu baginda bersabda,  "Ambillah emas ini, gunakan untuk melengkapi tebusanmu wahai Salman!"
"Wahai Rasulullah saw., bagaimana status emas ini bagiku? Soalku inginkan kepastian daripada baginda.
Rasulullah menjawab, "Ambil saja! Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kebaikan kepadanya." Kemudian aku menimbang emas itu. Demi jiwa Salman yang berada di tanganNya, berat ukuran emas itu 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku, dan aku dimerdekakan.
Setelah itu aku turut serta bersama Rasulullah saw. dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada satu peperangan yang tidak aku ikuti.'
(HR. Ahmad, 5/441; ath-Thabrani dalam al-Kabir(6/222); lbnu Sa'ad dalamath-Thabagat, 4/75; al-Balhaqi dalam al-kubra, 10/323.)
kembara ini.....

kembara ini.....


Menanti di Barzakh Ku merintih... Aku menangis, Aku meratap... Aku mengharap Ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali ke dunia nyata,perjalanan roh mu melengkapi sebuah kembara... 

Singgah di rahim bonda sebelum menjejak ke dunia, menanti di barzakh sebelum berangkat ke mahsyar, diperhitung amalan penentu syurga atau sebaliknya...

Tanah yang basah berwarna merah semerah mawar dan juga rindu, tujuh langkah pun baru berlalu, seusia talkin bernada syahdu tenang dan damai di pusara ku, nisan batu menjadi tugu, namun tak siapa pun tahu resah penantian ku, terbangkitnya aku dari sebuah kematian seakan ku dengari tangis mereka, yang ku tinggalkan kehidupan di sini bukan suatu khayalan tetapi ia sebenar kejadian. 

Kembali roh kembali, kembali lah ke dalam diri, sendirian sendiri.. Sendiri berteman kan sepi, hanya kain putih yang membalut di tubuhku, terbujur dan kaku jasad di dalam keranda kayu, ajal yang datang di muka pintu tiada siapa yang memberitahu, tiada siapa pun dapat hindari, tiada siapa yang terkecuali... 

Lemah jemari nafas terhenti, tidak tergambar sakitnya mati,cukup sekali tak sanggup untuk ku mengulangi, jantung berdegup kencang menantikan malaikat datang, menggigil ketakutan gelap pekat dipandangan, selama ini diceritakan kini aku merasakan di alam barzakh jasad di kebumikan.
Alkisah : Perjalanan Menuju Kebenaran

Alkisah : Perjalanan Menuju Kebenaran

Alangkah susahnya mencari kebenaran di akhir zaman Terutama orang awam yang ilmu agamanya sekadar cukup untuk fardhu ain Selain itu tidak mampu menilai benar atau salah, hak atau sesat Orang munafik menuduh oang lain munafik yang tidak munafik.


Orang yang sudah sesat menuduh orang yang tidak sesat sebagai sesat Teraniayalah orang yang tidak munafik terzalimlah orang yang tidak sesat Pembuat-pembuat bid'ah menuduh orang yang berjalan di atas As Sunnah sebagai pembuat bid'ah, kerana sudah ramai yang tidak ikut As Sunnah. Yang mengikut As Sunnah dipercayai orang ramai pembuat bid'ah.

Teraniayalah pula pengikut- pengikut As Sunnah, dianggap bid'ah.Orang-orang baik dianggap jahat, penjahat-penjahat dianggap baik Kerana orang yang baik terlalu sedikit mereka terpinggir, terpinggir ertinya jahat pada pandangan ramai. 

Orang yang ada jawatan tinggi cakapnya dianggap benar dan sah belaka Rakyat jelata walaupun benar, cakapnya tidak ada harga, tidak diambil kira sekalipun dia seorang yang soleh Jawatan tinggi yang menentukan salah benar sesuatu masalah Bukankah terkeliru dibuatnya di dalam mencari kebenaran?

Begitulah watak akhir zaman, yang sudah jauh dari Rasul Sungguh susah hendak mencari kebenaran, macam hendak mencari gagak putih atau merah. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan kebenaran Agar kami tidak sesat jalan menuju Engkau Ya Allah selamatkan kami.
SELAMAT HARI RAYA : Hari Raya Bukan Hari Untuk Kita Bersedih

SELAMAT HARI RAYA : Hari Raya Bukan Hari Untuk Kita Bersedih


Masyarakat melayu kita sering mengaitkan hari raya dengan hari kesedihan. Perkara ini diransang tambah oleh media kita. Apabila tiba hariraya,takbir raya ala melayu berirama sedih, alunan melodinya mendayu dan mengundang airmata, drama dan cerita dalam media akan dikaitkan dengan kisah-kisah sedih dan pilu, puisi dan lagu juga begitu. Apakah hari raya dalam Islam hari sedih, atau hari kemenangan dan kegembiraan? Terlebih dahulu kita hendaklah tahu bahawa hari raya dalam Islam bukan sekadar tradisi atau cetusan idea mana-mana pihak, ia adalah syariat yang diturunkan oleh Allah dan ada hukum-hakamnya yangtersendiri. Di samping ia adalah hari yang Allah peruntukkan untuk kaum muslimin membesarkan Allah,kemenangan dan kegembiraan.

Firman Allah (maksudnya): "Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran,menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (maka diganti) pada hari-hari yang lain. (dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya, dan supaya kamu bersyukur ". (Surah al-Baqarah: 185). Ayat ini menjelaskan tentang kedatangan Hari Raya adalah tanda syukur atas nikmat kurniaan Allah. Maka kita disuruh bertakbir membesarkan Allah pada Hari Raya. Ini semua tanda kejayaan dan kegembiraan. Apatah lagi hadis-hadis Nabi s.a.w menunjukkan penghayatan hari raya pada zaman baginda penuh dengan kegembiraan dan ceria. Kata Ummu Atiyyah r.aha: "Rasulullah s.a.w memerintahkan kami (kaum wanita) keluar pada hari raya fitri dan adha; termasuk para gadis, wanita haid, anak dara sunti. Adapun mereka yang haid tidak menunaikan solat tetapi menyertai kebaikan dan seruan kaum muslimin " (Riwayat al-Bukhari).

Maka Nabi s.a.w dalam sunnahnya, menunaikan solat hari raya di tanah lapang, sehingga memungkin setiap individu menyertai kemenangan dan kegembiraan pada hari tersebut, juga lebih penting untuk memperlihatkan kekuatan, perpaduan,kejayaan dan kebahagiaan hidup kaum muslimin. Takbir hari raya adalah takbir yang bersemangat, bukan berirama sedih seperti takbir kita. Cubalah dengar takbir hari raya di dunia Arab,lain iramanya.

Hiburan
Di sudut hiburan pula, ruang yang luas Islam berikan untuk insan muslim bergembira, syaratnya jangan menyanggahi syariat. Islam agama yang luhur lagi memahami jiwa insan yang berbagai. Hiburan bukan satu kewajipan, tetapi satu ruang atau sudut yang kadang-kala diperlukan oleh insan dalam keadaan tertentu, atau membantu seseorang menikmati kehidupan dunia ini. Sesiapa yang tidak mahu,tidak mengapa tetapi jangan dihalang orang menikmatinya. Hari raya adalah hari gembira. Hiburan dengan disiplin dan adab yang baik merangsang kegembiraan itu,maka bertambah meriah hari raya yang diperuntukkan agama untuk kita. Dalam hadis daripada isteri Rasulullah s.a.w Ummul Mukminin 'Aishah r.aha: "bahawa pada hari raya Fitri atau Adha, Abu Bakr masuk ke rumahnya (rumah 'Aishah) dan Nabi s.a.w berada di sisinya. Ketika itu ada dua penyanyi wanita sedang menyanyi mengenai kebanggaan Ansar pada Hari Bu 'ath (peperangan antara Aus dan Khazraj). Abu Bakr berkata: "Suara syaitan" (sebanyak dua kali). Nabi s.a.w bersabda: "Biarkan mereka wahai Abu Bakr! Setiap kaum ada hari raya dan sesungguh hari ini adalah hari raya kita " (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim yang lain menyatakan mereka memukul gendang sebagai alatan muzik iringan nyanyian mereka.

Amat menarik sikap lunak yang ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. Bayangkan bagaimana dua gadis ini boleh menyanyi dalam rumah Rasulullah s.a.w? Jikalah tabiat Rasulullah itu keras dan garang, tentulah dari awal
mereka tidak berani menyanyi dan bergendang dalam rumah Nabi s.a.w. Lihat pula reaksi baginda apabila Abu Bakr memarahi mereka, baginda tidak berdiam diri sebaliknya menyatakan pendirian nabawi bahawa itu semua diizinkan. Ada sesetengah pendapat yang menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w tidak menafikan bahawa nyanyian adalah suara syaitan seperti yang disebut oleh Abu Bakr, cuma membiarkan khusus untuk hari tersebut kerana ia hari raya. Pendapat ini agak ganjil. Apakah jika hari raya maka suara syaitan dibenarkan? Atau apakah hari raya nyanyian tidak menjadi suara syaitan, tetapi apabila tamat hari raya ia kembali menjadi suara syaitan kembali? Cukuplah dengan teguran Nabi s.a.w itu sebagai satu bantahan umum atas kenyataan Abu Bakr. Bahkan hadis ini diriwayatkan al-Bukhari bersama riwayat berikut untuk menunjukkan keluasan Islam; kata 'Aishah juga: "Pada hari raya orang Sudan membuat pertunjukan permainan perisai dan lembing. Aku tidak pasti sama ada aku yang meminta, atau baginda yang berkata: Apakah engkau ingin menontonnya?" Jawabku:  "Ya". Lalu baginda menjadikan aku berada belakangnya, pipiku menyentuh pipinya sambil baginda berkata: "Teruskan wahai Bani Arfidah (orang-orang Sudan )". Sehinggalah aku jemu. Kemudian baginda berkata kepadaku: "Sudah cukupkah (jemukah)?". Jawabku: Ya". Kata baginda:"Kalau begitu, pergilah". (Riwayat al-Bukhari).

Pertunjukan yang disebut dalam hadis ini sebenarnya berlangsung dalam masjid Nabi s.a.w seperti mana yang disebut oleh hadis lain yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Maka pandangan yang agak ketat dan 'tidak luas' yang menghadkan menikmati hiburan seperti yang disebut dalam hadis-hadis di atas untuk hari raya sahaja sebenarnya telah menyempitkan urusan muamalat dan kehidupan yang diluaskan oleh Islam. Soal hiburan bukan seperti ibadah khusus yang memang tidak boleh ditokoh tambah. Hiburan adalah sesuatu yang bermula dari titik tolak 'harus' atau keizinan umum syarak yang tidak boleh diharamkan melainkan dengan dalil yang jelas. Hiburan bukan seperti ibadah yang tidak boleh direka tambah. Hiburan adalah hak inovasi dan kreativiti insan yang diizinkan secara luas selagi tidak menyanggahi prinsip dan hukum yang Islam tetapkan.

Apatah lagi baginda Nabi s.a.w apabila mengizinkan hal- hal ini semua menyebut pada hari berkenaan: "Agar Yahudi mengetahui bahawa dalam agama kita ada keluasan. Sesungguhnya aku diutuskan dengan agama yang lurus lagi mudah " (Riwayat Ahmad, dinilai sahih oleh al-Albani). Pada hari ini ramai yang rasa Islam itu sempit dan menyongkong. Demikian Barat dan Yahudi menuduh Islam hal yang sama. Nabi s.a.w membuka ruang kegembiraan dan hiburan, agar Islam tidak difitnah dan dituduh demikian rupa.

Apa yang hendak disampaikan adalah hari raya dalam Islam adalah hari gembira, bukan hari sedih dan duka seperti yang selalu ditonjolkan oleh drama dan lagu melayu menjelang hari raya. Apa sahaja aktiviti yang merangsang suasana gembiara dan tidak menyanggahi syarak, adalah digalakkan pada hari raya. Ini termasuklah kuih-muih,ziarah-menziarahi, duit dan hadiah raya, juga nyanyian dan hiburan. Islam adalah agama lurus tapi mudah dan praktikal untuk kehidupan insan. Malang masyarakat kita, jika di sebahagian tempat, hari sedih seperti hari kematian dijadikan hari kegembiraan  dengan dibuat 'kenduri atau jamuan kematian', 'wang angpau untuk sembahyang jenazah ' dan berbagai perkara lain bagaikan berpesta dengan kematian. Itu semua bukan ajaran Islam.

Namun apabila tiba saat yang disuruh gembira iaitu hari raya, didendangkan irama dan drama sedih, menangis di kubur dan berbagai lagi. Kita terbalikkan suasana. Hari raya hari gembira bukan hari sedih. Bak kata sabda Nabi s.a.w:" Agar Yahudi mengetahui bahawa dalam agama kita ada keluasan. Sesungguhnya aku diutuskan dengan agama yang lurus lagi mudah "

P/S: Di kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf jika sepanjang berblog ni ada entri yang mengguris perasaan/hati. Maaf dipinta, selamat berhari raya..:)
BERBICARA SOAL CINTA....

BERBICARA SOAL CINTA....

"La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi"-Tiada beriman seorang kamu hingga ia mencintai kepada saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini adalah antara hadis-hadis pendek tetapi banyak memberikan kesan kepada kehidupan manusia seluruhnya sekiranya ia dihayati sepenuhnya.

Cinta itu adalah kasih-sayang. Cinta itu merupakan elemen motivasi yang paling kuat dalam hidup manusia.Orang yang hidup tanpa wujudnya perasaan cinta di dalam dirinya, kehidupannya adalah kosong dan sia-sia.Kalau kita ini pembaca komik-komik kungfu Cina, kita akan dapati seorang hero itu akan melakukan apa sahaja demi menyelamatkan kekasih dan orang-orang yang dicintainya. Dengan semangat cinta itu juga dia berjaya mencapai kedudukan tertinggi dalam ilmu persilatan yang dipelajarinya. Kerana cinta jugalah, kita mendengar kata-kata, "Lautan api sanggup ku renangi demi untuk membuktikan cintaku padamu" atau kata-kata, "Ambillah kapak dan belahlah dadaku ini". Orang yang tidak bercinta tidak akan sanggup mengeluarkan kata-kata yang membunuh diri seperti ini.Seseorang itu adalah menipu jikalau mengatakan dirinya tidak memerlukan cinta. Kerana cinta itu satu perasaan luhur anugerah Allah kepada semua hamba-hambaNya.

Orang yang bercinta merasakan hidupnya berwarna-warni dan sentiasa merasakan keseronokan kerana dilamun perasaan cinta. Maka alangkah rugi sekiranya dalam diri kita ini tiada langsung apa yang dinamakan perasaan cinta dan kasih sayang. Cintanya Nabi SAW kepada umatnya tidak pernah padam.Hatta sehingga saat sakaratulmaut pun, Nabi SAW masih mengingati umatnya. Nabi begitu kasihkan kita sebagai umatnya sehingga umat akhir zaman ini dimohon diberikan pelbagai nikmat dan rahmat. Umat terdahulu seperti kaum Aad telah dimusnahkan akibat keengganan mereka tunduk kepada ajaran Nabi Hud a.s, kaum Sadum pula telah diterbalikkan bumi mereka kerana mereka engkar kepada ajaran Nabi Lut a.s, kaum Nabi Nuh pula telah ditenggelamkan semua mereka yang menolak ajaran baginda.Namun, disebabkan doa Rasulullah, umat akhir zaman ini diberi peluang untuk bertaubat sehingga ke hari Akhirat, malah di dalam bulan Ramadhan, dikurniakan pula satu malam yang mana ianya lebih baik daripada seribu bulan. Umat akhir zaman ini masih belum dimusnahkan walaupun sudah seribu satu maksiat berleluasa di muka bumi ini.

Cinta para sahabat kepada Rasulullah tiada taranya. Kisah perang Uhud membuktikan tujuh sahabat Nabi termasuk seorang wanita,sanggup mengorbankan nyawanya dengan membentuk perisai bagi melindungi nyawa baginda.Cinta Saidina Abu Bakar kepada baginda pula, sanggup membiarkan ular mematuk tangannya ketika sama-sama bersembunyi di gua Thur. Cinta Saidina Umar terhadap baginda, hinggakan beliau tidak dapat menerima hakikat pada peringkat awal ketika wafatnya Nabi SAW, cintanya Saidina Uthman kepada Nabi sehingga beliau sanggup membelanjakan keseluruhan kekayaannya demi perjuangan Islam.Cintanya Saidina Ali, beliau sanggup menggantikan tempat tidur Nabi SAW dalam peristiwa Hijrah walaupun itu adalah pilihan untuk mati.Muazzin Rasulullah, Bilal bin Rabah terus jatuh sakit,dan akhirnya menyusuli kewafatan Nabi SAW apabila beliau diberitahu yang Nabi SAW telah tiada lagi di muka bumi. Ini semua adalah sebahagian kisah cinta generasi sahabat kepada Nabi SAW. Cinta generasi sahabat sesama mereka pula, juga dinukilkan dalam peristiwa Hijrah.

Tanyalah diri kita pada hari ini,siapakah di antara kita yang sanggup menceraikan salah satu dari isteri-isterinya untuk diberikan kepada sahabat yang dicintai? Tanyalah kepada diri kita, siapakah yang sanggup membahagikan hartanya kepada 2 demi untuk sahabat yang dicintai? Sedangkan cinta golongan Muhajirin dan Ansar itu,golongan Ansar sanggup menceraikan satu isteri-isteri mereka untuk menjadi pasangan saudaranya dari golongan Muhajirin. Golongan Ansar sanggup membahagi 2 harta kekayaan mereka demi cinta mereka kepada golongan Muhajirin.Adakah cinta kita sudah menyamai cinta mereka? Berapa ramai di antara kita yang mendermakan barang-barang yang paling disukai untuk diberikan kepada pelarian-pelarian perang yang seagama dengan kita? Adakah baju dan pakaian yang kita dermakan itu pakaian yang buruk dan lusuh ataupun masih cantik dan masih disukai oleh kita sendiri? Berapa ramaikah yang sanggup memberikan derma sehingga kita sendiri tidak dapat makan untuk sehari? Sedangkan itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat r.a, mendermakan semua rezeki yang mereka dapat pada hari itu kepada golongan yang lebih memerlukan.

Cinta itu suci. Tetapi ia menjadi kotor bila kita sempitkan cinta itu hanya untuk cinta lelaki dan perempuan. Cinta lelaki dan perempuan itu suci sekiranya ianya telah disambung dengan ikatan pernikahan. Sedangkan cinta itu luas. Cinta kita kepada Allah Yang Maha Pencipta, cinta kepada Rasul, cinta kita kepada ibu bapa dan cinta kita kepada saudara-saudara Islam yang lainnya. Umat Islam hari ini telah kehilangan cinta dan kuasa cinta. Umat Islam hari ini hanya mengenal cinta yang dicorakkan oleh musuh-musuh Islam iaitu cinta asyik masyuk, iaitu cinta Valentine itulah. Cinta yang dibaluti oleh nafsu yang melesukan. Umat Islam yang cintakan saudaranya tidak akan membenarkan negerinya menempatkan pengkalan-pengkalan tentera untuk menyerang saudara seagamanya. Umat Islam yang cintakan saudaranya tidak akan menggunakan undang-undang yang zalim untuk menindas saudaranya itu. Umat Islam yang cintakan saudaranya akan bangkit menyahut seruan jihad bila saatnya telah tiba. Tidak menyahut seruan jihad bererti kita tidak cinta kepada Islam. Menghalang seruan jihad menunjukkan kita sudah hilang perasaan cinta itu dalam diri kita. Takut-takut untuk menyokong gerakan jihad menunjukkan kita masih lemah imannya.

Ini semua menunjukkan cinta kita adalah cinta kepada dunia dan takut kepada maut. Tidak pernah memohon untuk mati syahid, bererti kita lebih mencintai neraka dari syurga. Love is a verb. Maka buktikanlah cinta kita melalui perbuatan. Islam tidak akan tertegak sekiranya perbuatan kita masih tidak berlandaskan syariat. Islam akan terus tertindas sekiranya kita masih belum memboikot barangan pemodal kapitalis-kapitalis Yahudi. Islam akan terus dizalimi, sekiranya kita masih belum mahu bergerak dalam gerakan Islam, menyokong dan mengundi parti-parti Islam.Islam akan terus diperintah, sekiranya ayat-ayat suci Al-Quran itu hanya tercetak cantik dalam mushaf-mushaf dan tersusun rapi di rak-rak. Islam akan makin dipersenda, sekiranya kita masih menyakini kata-kata intelektual kuffar berbanding nasihat para ulama' pewaris nabi. Islam akan terus berpecah, sekiranya kita masih diselebungi semangat kebangsaan tidak bertempat yang akhirnya menutup usaha membina khilafah yang satu. Maka didiklah diri kita ini untuk mencintai Islam sepenuh hati kerana hati yang cinta kepada Islam sahaja yang akan terus hidup dan  bersemangat untuk memastikan ketuanan Islam akan ditegakkan kembali.

P/S: Mereka berkata…hidup ini indah, Gelisah dalam gundah, Parah tika resah, Lemah terus berserah Tanpa kembali ke jalan sudah. Mereka berkata cinta itu kasih sayang, Bila benci kasih melayang, Dan sayang langsung hilang, Dan bila rindu mula la menyeru “engkaulah yang ku sayang”. Cinta oh cinta… Jangan kau hadir dikala suka, Hilang dikala derita, Biarlah cinta hadir walau terseksa, Kerana siksaan itu titik-titik rasa. Cintailah walau apa jua keadaannya, Kerana cinta hanya wujud disanubari suci, Cinta kan termetri pada sekeping hati, Jangan kau damba perhiasan maknawi, Tapi kau nilailah pada ziinatul hissi. Sedarlah… Lahirnya dirimu hanya dari setitis air hina, Yang memiliki nilai insani, Istimewa dirimu hanya kerana sekeping hati, Mulia dirimu kerana setulus aqal, Tanpanya dirimu sehina makhluk. Duhai insan nilailah, Dimana manfaat aqalmu? Dimana kau sorok hatimu? Duhai insan, bangkitkanlah jiwamu, Serukanlah dirimu pada cahaya cinta-Nya.

--hasil nukilan mifh @ Hadi--
no image

Kelebihan bulan ramadhan

Daripada Anas (r.a), Katanya: Bersabda Nabi (s.a.w) : Tiada daripada seorang hamba apabila melihat ia sehari bulan Ramadan lantas dia memuji Allah ( kerana kedatangan bulan rahmat dengan kelebihan dan keistimewaanya) kemudian dibacanya Al-Fatihah tujuh kali, melainkan diafiatkan Allah daripada sakit matanya pada bulan ini. Kelebihan bulan Ramadan dan keagungannya dengan adanya malam Lailatul Qadar yang dirahsiakan, sehingga mendapat keampunan dan pahala serta darjat dan darjah tertinggi bagi orang yang berjaya mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan dipenuhi amal ibadah dan bertaqwa kepada Allah, disamping sembahyangnya yang sunat , istiqfar, tasbih dan berzikir sepenuhnya.

Berkata Saidina Ali, Nabi (s.a.w) telah bersabda apabila engkau melihat sehari bulan maka bacalah olehmu "AllahuAkbar" 3 kali, kemudian bacalah : (Segala kepujian bagi Allah yang telah menjadikan aku dan telah menjadikan engkau, dan telah menentukan bagi engkau pangkat-pangkat (darjah) dan telah menjadikan engkau tanda (kekuasaan) bagi sekalian alam) nescaya bermegah Allah akan Dia dengan malaikat dan firmanNya: Hai malaikat! saksikanlah kamu, bahwa Aku telah merdekakan daripada api neraka, atau dibacakan : (Ya Allah, zahirlah Ramadan atas kami dengan keamanan dan keimanan dan dengan keselamatan dan keIslaman, Tuhanku dan Tuhan engkau Allah.) Bersabda Nabi (s.a.w) : Bahawa syurga berlenggang- lenggang ia dan berhias dari setahun ke setahun kerana masuknya bulan Ramadan. Pada awal malam bulan Ramadan bertiup angin di bawah Arasy bergeraklah daun kayu lemah-longlainya di dalam syurga. Terdengarlah desiran daun-daun kayu, hembusan sang bayu syurga yang teramat indahnya.Seni rentak lagunya menawan seluruh perasaan nurani. Maka berhiaslah bidadari sekaliannya lalu berdirilah di atas puncak mercu syurga itu. Lantas bersuaralah bidadari : Adakah orang yang hendak meminang kami kepada Allah, kata bidadari pula: Apakah malam ini namanya? jawab Malek Ridwan (malaikat), Hai bidadari yang cantik manis, inilah malam awal Ramadhan, Lalu Allah berfirman: Hai Ramadan bukalah pintu syurga Bab AlJanan untuk orang-orang yang berpuasa daripada umat Muhammad (s.a.w). Hai Malek Ridwan tutuplah pintu neraka Al-Jahim daripada umat Muhammad (s.a.w), hai Jibrail belenggukan syaitan, lontarkannya ke dalam lautan supaya tidak membinasakan umat Muhammad akan puasanya. Maka berfirman Allah pada tiap-tiap malam Ramadan tiga kali : Adakah orang yang meminta ampun? Akan Aku ampunkan! Pada malam Lailatul Qadar menyuruh Allah Ta'ala akan Jibrail Alaihisalam turun ke bumi, lalu turunlah Jibrail ke dalam perhimpunan malaikat ke bumi bersamanya bendera hijau lalu dipacakkan ke atas Kaabah, baginya 600 sayapnya , setengahnya tiada dibuka keduanya, melainkan pada malam Lailatul Qadar baharulah dibukakan keduanya, hingga sampai dari timur ke barat ( Musyriq Ke Maghrib ). Untuk menyelamatkan umat Muhammad, Lalu memberi salam kepada tiap orang yang berjaga pada malam Lailatul Qadar beribadah kerana mencari keredaan Allah, dan orang-orang yang duduk beribadah, orang yang sembahyang dan berzikir dan berjabat tangan sesama mereka mukmin dan mengucap amin doa orang- orang mukmin hingga terbit fajar subuh....... berkata para malaikat kepada Jibrail , apakah Allah berikan pada hajat orang mukmin dari umat Muhammad (s.a.w) pada bulan Ramadan ini? Berkata Jibrail bahawasanya Allah menilik kepada umat Muhammad yang berpuasa dan beribadah padanya dan dimaafkan mereka, diampunkan dosa-dosa mereka, melainkan empat orang yang tiada diampunkan dosanya: yaitu orang yang kekal minum arak, orang yang derhakakan ibubapanya, orang yang memutuskan sillaturrahim dan orang yang tidak bercakap dengan saudaranya lebih dari 3 hari.

Apabila pada malam akhir Ramadan dinamakan malam persalinan. Pada malam hari raya Aidilfitri didatangkan Allah malaikat kepada tiap- tiap negeri turunlah mereka ke bumi, berdiri pada permukaan jalan menyeru dengan suara yang kuat, semua mendengarnya kecuali jin dan manusia berkata mereka, hai umat Muhammad keluarlah kamu menghadap tuhan yang amat mulia (sembahyang raya di pagi raya) yang memberi pemberian yang berpanjangan dan mengampun akan dosa- dosa yang besar. Apabila tibalah umat Muhammad ke tempat sembahyang, firman Allah kepada maliakat : Hai malaikatKu, apakah balasan orang yang mengambil upah apabila selesai kerjanya ? Jawab malaikat , hai Tuhan kami, sempurnakanlah upahnya! Firman Allah bahawa Aku saksikan kamu hai malaikatku, telah aku jadikan pahala mereka dari puasa mereka pada bulan Ramadan mereka mendirikan sembahyang, ialah keredaanKu dan keampunanKu kepada mereka! Maka firmannya lagi : Hai segala hambaku, pohonlah kamu kepada ku, maka demi ketinggianku dan kebesaranku, tiada memohon kepadaku hari ini akak sesuatu bagi agamamu dan duniamu, melainkan Aku kurniakan kepadamu! (Al- Hadith).

Sabda Nabi (s.a.w) : Diberi kepada umatku lima perkara yang belum pernah diberi kepada umat-umat dahulu sebelumnya : a) Bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi di sisi Allah b) Segala perbelanjaan dan derita lapar selama puasanya adalah syurga balasannya. c) Diampunkan dosa-dosa mereka pada malam Lailatul Qadar. d) Amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan digandakan kepada 10 hingga 700 kali ganda, melainkan puasa maka ianya bagiKu, Aku balas kepadanya yang berkuasa menahan syahwatnya, makan minumnnya kerana Aku. e) Dan mereka dikurniakan nikmat kepada mereka keseronokkan ketika berbuka dan ketika menemui tuhan di akhirat.(Al-Hadith)

Sabda Nabi (s.a.w) : Menunaikan yang sunat diberi balasan pahala fardhu, dan amal fardhu diberi balasan 70 kali ganda. Bulan puasa adalah bulan sabar (sabar dalam berbuat taat kepadaNya.), dan sabar itu adalah syurga balasannya bulan ini dilebihkan rezeki kepada hambanya orang mukmin, diampunkan baginya dosa-dosa. Barang siapa memberi makan kepada orang berpuasa pahalanya seperti memerdekakan hamba dan diampunkan dosanya, berkata sahabat : Bagaimana kami tak sanggup memberi makan orang yang berpuasa (berbuka puasa) ya Rasullullah - Allah memberi pahala ini kepada orang yang memberi seteguk susu atau sebiji kurma atau segelas air, barang siapa kenyangkan orang berpuasa diampunkan Tuhan dosanya, diminumkan Tuhan dari kolam Hudh sejenis minuman yang tiada dahaga lagi kemudiannya hingga masuk ia ke syurga dan pahalanya seperti pahala orang berpuasa.

(Al-Hadith) Puasa menurut segala yang disuruh dan menjauh segala pantang larangannya, diampunkan dosanya, dan bertasbih, bertahlil dibinakan rumah indah dalam syurga. Barang siapa hadir ke dalam majlis zikir pada bulan Ramadan, ditulis tiap langkahnya ibadat setahun, dan pada hari Qiamat bersamaku di bawah Arasy. Siapa tetap berjemaah dalam bulan puasa didirikan kota bercahaya indah, cemerlangnya , dan yang berbakti kepada ibubapanya Allah memandang rahmat kepadanya, dan isteri yang berbuat sesuatu mencari keredaan suaminya, maka pahala yang besar Allah kurniakan kepadanya , seperti Siti Maryam dan siapa yang menyampaikan hajat orang mukmin, Allah menunaikan seribu hajatnya, dan siapa bersedekah kepada fakir miskin (yang ada anak isteri) tiap langkah dikurniakan kepadanya seribu kebajikan, dihapuskan seribu kejahatan dan diangkatkan seribu darjat baginya.
(Al-Hadith). Orang yang sembahyang bulan Ramadan tiap sekali sujud, dikurniakan kepadanya 1700 kebajikan, dan dibinakan rumah didalam syurga daripada permata bagi orang yang berpuasa dan beribadat, 75000 malaikat meminta ampun baginya dari pagi hingga tenggelam matahari, dan dibina sebuah mahligai baginya .

(Al-Hadith) Pada hari Qiamat, Allah memerintah Malek Ridwan supaya dikeluarkan orang- orang berpuasa daripada kuburnya dengan keadaan lapar dan dahaga, lalu disuruh Malek Ridwan berikan segala keinginan mereka dari segala macam makanan dan minuman syurga. Maka Malek Ridwan memerintah kepada anak-anak membawa talam- talam makanan , minuman dan buah-buahan. Sebagai balasan berlapar di bulan Ramadan.

(A-Hadith) Orang mukmin yang tidur dalam bulan puasa kerana puasa Ramadan, dia membalikkan badannya sambil meyebut Allah! maka kata malaikat kepadanya : Rahimakallah (Allah Mencucuri Rahmat kepada kamu.) - Apabila dia berdiri maka berdoalah hamparannya : (Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadanya hamparan permaidani tebal kepadanya di dalam syurga) - Apabila memakai pakaian , berdoalah pakaian (Wahai Tuhanku, kurniakan kepadanya pakaian syurga) - Apabila memakai kasut, berdoalah kasut (Wahai Tuhanku, tetapkanlah atas titian Siratul Mustaqim!) - Apabila memegang timba berdoalah pula timba : (Wahai Tuhanku kurniakan kepadanya gelas syurga!) - Apabila mengambil air sembahyang , berdoalah air itu : (Wahai Tuhanku sucikannya daripada segala dosa dan kesalahan!) - Apabila berdiri sembahyang , berdoalah rumahnya: ( Wahai Tuhanku cahayakanlah kuburnya dan luaskanlah , lapangkanlah kuburnya!) Serta menilik Allah kepadanya , maksudnya : HambaKu berdoa dan Aku menerima! (Al-Hadith) Malaikat yang banyak muka bersujud kepada Allah pada hari Qiamat, satu muka sujud , satu muka melihat syurga, satu muka melihat neraka, satu muka melihat Arasy , lalu berkata malaikat itu : Wahai Tuhanku , ampunlah umat Muhammad, kasihanilah mereka! janganlah disiksa orang yang berpuasa Ramadan dari umat Muhammad!

(Al-Hadith) Keredaan Allah (bagi orang yang taat) Keampuan Allah (bagi orang yang maksiat) Jaminan Allah (bagi orang yang taat) Kejinakan Allah (bagi orang yang tawakkal) Anugerah Allah (bagi orang yang benar). Ramadan, Ramada, ertinya : membakar - yakni menghapuskan dosa dosa orang yang berpuasa dan beribadat bulan Ramadan. Ramadan ertinya bulan mendapatkan keredhaan Allah dan keampunan bagi hambaNya. Orang yang mendapat keredhaan dan keampunan Allah bererti memberi jaminan (kerana ibadatnya pada bulan mulia dengan penuh taat) mendapat syurga anugerah Allah bagi hambaNya yang benar benar melakukan ibadat kerana Nya pada bulan Ramadan termulia ini dengan ganjaran pahala sehingga seribu kali ganda dan keampunan yang banyak sekali, teristimewa pada malam Lailatul Qadar. "Bahawa di dalam syurga terdapat bilik bilik, dilihat dari luar nampak di dalamnya dan dilihat dari dalam kelihatan di luarnya, berkata sahabat : untuk siapakah ya Rasulullah? Lantas Baginda menjawab : Ialah bagi orang yang baik percakapannya, bagi orang yang memberi makan makanan, bagi orang yang sentiasa berpuasa, bagi orang yang sembahyang di tengah malam sedang manusia banyak tidur."

(Al Hadith) "Semulia mulia sedeqah ialah sedeqah pada bulan Ramadhan." (Al Hadith) "Puasa itu perisai dan sedeqah itu memadam kesalahan dosa sepertimana air memadamkan api." (Al Hadith) "Siapa memberi makan ( berbuka puasa) kepada orang puasa makan baginya seumpama balasan pahala orang yang berpuasa dengan tidak kurang sedikitpun ." (Al Hadith) Sabda Nabi (s.a.w) : Tiada daripada seorang hamba berpuasa Ramadan, diam tiada berkata yang sia sia dan daripada yang haram dan yang makruh, dan sentiasa menyebut Allah (berzikrullah), menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan akan yang diharamkan Allah, tiada mengerjakan kejahatan, melainkan sehingga berakhir Ramadan, telah diampunkan baginya segala dosanya, dan tiap tasbih, tiap tahlil, dibinakan sebuah rumah yang terindah di dalam syurga daripada permata zamrud, di dalamnya daripada yaqut merah indah, di dalam rangka permata itu (yaqut) terdapat sebuah khemah, di dalamnya terdapat bidadari ( hurul ain isteri syurga). Terhias dengan permata bercahaya indah yang menerangkan bumi seluruhnya.

(Al Hadith) Sabda Nabi (s.a.w) : Bahawasanya bagi Allah beberapa kejadianNya, dijadikan mereka supaya menyampaikan segala hajat orang dan supaya orang meminta tolong kepada Nya, pada menyempurnakan segala hajat yang diperlukan, mereka itulah orang yang aman daripada siksa Allah (Riwayat At Tibrani) (Al-Hadith) Sabda Nabi (s.a.w) : Bahawa pintu langit dan pintu syurga dibuka pada awal Ramadan hingga akhir malam Ramadan, tiap orang yang bersembahyang pada malamnya dituliskan baginya tiap satu sujud 1700 kebajikan, dibina rumah baginya di dalam syurga daripada yaqut merah indah, baginya 70 pintu daripada emas yang bertatah yaqut permata yang merah, orang yang berpuasa pada awal Ramadan diampunkan segala dosanya hingga ke akhir bulan Ramadan, dibinakan baginya tiap tiap hari sebuah mahligai di dalam syurga, mempunya 1000 pintu daripa emas, dan meminta ampun baginya 70 000 malaikat dari pagi hingga tenggelam matahari

(Al Hadith) Sabda Nabi (s.a.w) : Kelebihan hari Jumaat pada bulan Ramadan atas segala hari yang lainnya seperti kelebihan Ramadan atas segala bulan (Al Hadith) Barangsiapa mengerjakan ibadat pada bulan Ramadan dengan keimanannya dan ikhlasnya kerana Allah, maka di ampunkan segala dosanya yang telah lalu (Al Hadith) Sabda Nabi (s.a.w) : Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadat, dan nafasnya itu adalah tasbih, doanya itu mustajab, dosanya diampunkan Allah, dan amal ibadatnya dilipatgandakan . (Al Hadith) Apabila berakhir bulan Ramadan, menangis wali-wali Allah kerana terpisahnya bulan yang paling mulia yang digandakan ibadat berlipatkali ganda daripada bulan bulan yang lainnya, bulan Allah mudah menerima ampun taubat hambaNya, bulan yang banyak sekali diturun rahmat ke alam, bulan yang terdapat padanya malam Lailatul Qadar, suatu rahmat dan rahsia yang dikurniakan kepada hamba hamba Nya yang salihin, yang tidak terdapat pada bulan bulan yang lainnya. Mereka menangis kerana belum tentu akan dapat menemui bulan termulia ini pada tahun tahun hadapan, kiranya dipanjangkan umur. Apabila berakhirlah malam bulan Ramadan, menangislah tujuh petala langit dan tujuh petala bumi, dan segala malaikat, jerana berlalu Ramadan berlalulah kelebihan, sebab musibah bagi umatku, dan duduk segala malaikat bagi musibah, orang bertanya : Ya Rasullullah, apa itu musibah ? Jawab rasullullah (s.a.w), Kerana segala doa padaNya itu mustajab, sedakah makbul, segala kebajikan digandakan dan siksa kubur diangkat, maka apakah musibah yang terlebih besar daripada ini bagi umatku?!

(Al-Hadith) Malam Lailatul Qadar adalah malam rahsia, yang turunnya padanya malaikat Jibrail dan beberapa malaikat dengan perintah Allah. Orang yang berjaga dengan malam ibadatnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang terahsia itu yang tidak diketahui oleh manusia, hanya orang-orang solihin yang hampir, orang berusaha mendapatkan malam mulia itu dengan berjaga malam pada sepuloh malam Ramadan yang terakhir maka diampunkan tuhan segala dosanya. Di pahalakannya dengan banyak , dirahmatkannya dengan limpah kurnia. Dan orang-orang solihin yang dikurniakan Allah mendapat malam Lailatul Qadar itu satu keberuntungan kebahagiaan bagi akhirat, mendapat keampunan dan rahmat terbesar, mendapat pimpinan Allah dalam hatinya, mendapat keredaan Allah dalam hidupnya dunia dan akhirat. Malam Aidilfitri, malam raya, disunatkan kepada kita berjaga malam, beribadah, bertakbir "AllahuAkbar" sepanjang malamnya. Akan mendapat keampunan yang banyak, pahala yang besar, rahmat Allah tercurah kepadanya. Siapa yang menghidupkan dua malam raya (AidilFitri & AidilAdha) dengan ibadatnya dan takbirnya , tiada dimatikan hatinya pada hari yang dimatikan segala hati. (Al- Hadith).

--Petikan dari buku Fadilat Rejab, Syaaban, Ramadan oleh Budiman Radhi
Selamat Berpuasa...

Selamat Berpuasa...

Assalamualaikum di ucapkan kepada pembaca setia kembara Hadi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi follow dan memberi komen di blog saya yang tak seberapa ni. Terima kasih ya sahabat :)

Alhamdulilah pejam celik pejam celik maka tibalah waktu yang di tunggu ,bulan yang di tunggu. Ramadhan... Penumpuan terhadap puasa Ramadhan yang hanya datang sekali setahun adalah besar dan memuncak;apalagi perhatian terhadap perilaku Junjungan Nabi Muhammad s.a.w di bulan yang maha berkat ini; dan sekaligus menyentuh peristiwa-peristiwa sejarah dan As-sunah yang diamalkan Nabi s.a.w. Antara peristiwa-peristiwa itu ialah 17 Ramadhan iaitu Malam Nuzul(Turunnya) Kitab Suci Al-Qur'an dari Langit Dunia kepada Junjungan s.a.w.,turunnya Jibriil 'a.s. untuk mentadaruskan Al-Qur'an dengan Nabi s.a.w. di tahun akhir hayat beliau.

Juga di bulan yang mulia ini berlakunya Peperangan Badar Al-Kubra yang menumpaskan orang-orang kafir Musyrikin, 17 Ramadhan di Tahun Kedua Hijrah,seterusnya Penaklukan atau Kemenangan ke atas Kota Mekah,berlaku di bulan Ramadhan di Tahun Kelapan Hijrah; juga peristiwa menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah dan di luar kota Mekah sehingga agama Tauhiid tampak nyata dan jelas. Bila kedatangan musim Haji hanya sekali setahun dan dilakukan oleh orang-orang Islam,maka begitulah juga Ramadhan perlu disambut dengan penuh gembira dan persiapan yang berupa ulangkaji terhadap matlamat,rahsia dan tuntutannya perlu dipenuhi dengan penuh erti.

Sebenarnya masih ramai kalangan umat Islam yang belum memahami matlamat atau tujuan berpuasa bagaiman yang disebutkan dalam Al-Qur'an : "Wahai orang-orang yang beriman,diwajibkan keatas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan keatas orang-orang yang sebelum kamu,agar kamu bertakwa (Al-Baqarah: 183) "Bertakwa" adalah bererti "memelihara diri dari terjerumus ke dalam kemurkaan Allah" Saya berharap dan berdoa mudah mudahan kita semua dapat melalui ibadah puasa dengan sempurna. Selamat berpuasa saya ucapkan. Sebagaimana kita mencontohi Rasulullah s.a.w dalam solat kita dan dalam ibadah haji kita juga seluruh ibadah dan ketaatan kita,maka sebegitulah kita diwajibkan meniru dan mencontohi beliau dalam puasa kita,ibadah solat kita dan seluruh keperihalan kita dalam bulan Ramadhan dan di luar Ramadhan.

Selamat menjalani ibadah puasa :)
WAHAI IBU

WAHAI IBU

Aku tumbuh besar setelah sebelumnya aku berada di sisi ibuku dalam keadaan masih kecil. Aku beruban setelah sebelumnya aku adalah seorang anak kecil dipangkuannya. Hanya dia seorang yang air mata, susu dan darahnya mengalir untukku. Orang-orang melupakanku, namun tidak dengan ibuku. Orang-orang menjauhiku, namun ibuku tetap bersamaku. Dunia berubah untukku,namun tidak dengan ibuku.

Duhai ibu,betapa sering engkau membasuh pipimu dengan air mata ketika aku melakukan perjalanan,berapa lama engkau tidak dapat tidur ketika aku sedang tidak bersamamu. Betapa sering tidurmu terganggu di kala aku sedang saki.

Duhai ibu,ketika aku datang dari bepergian,engkau berdiri di depan pintu menanti kedatangku dengan derai air mata kebahagiaan. Apabila aku keluar dari rumah, engkau berdiri menghantarkan kepergianku dengan hati yang penuh kesedihan.

Duhai ibu, engkau membawaku di antara tulang rusukmu saat penyakit menyerangku. Engkau meletakkanku bersama keluhan dan kesedihanmu lalu engkau mendakapku dengan ciuman dan senyuman.

Duhai ibu,engkau tidak akan tidur sebelum aku tertidur, dan engkau tidak dapat tenang selamanya sebelum aku merasa senang. Apabila aku tersenyum, engkau pun tertawa meskipun engkau tidak tahu sebabnya. Jika aku sedang gundah gulana,engkau pun menangis untukku meskipun engkau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Engkau memaafkanku sebelum aku melakukan kesalahan, engkau memaafkanku sebelum aku meminta maaf dan engkau memaafkanku sebelum aku bertaubat.

Duhai ibu, siapa yang memujiku, maka engkau akan menjadikannya sebagai teman. Hanya engkau sajalah wahai ibu yang selalu peduli denganku, dan hanya engkau yang memperhatikanku.

Duhai ibu, aku adalah urusan terbesarmu, kisah indahmu, dan harapan besarmu. Engkau selalu bersikap baik kepadaku,memaafkan kelalaianku dan selalu merindukanku.

Duhai ibu,semoga aku dapat membasuh kedua kakimu dengan air mata pengabdian dan membawa seliparmu di panggung kehidupan ini.

Duhai ibu semoga aku dapat menggantikanmu ketika kematian menghampirimu dan semoga bencana menimpaku ketika dia bertujuan mendatangimu.

Hatiku berkata kepadaku ketika engkau mengalami kesusahan. Jiwaku adalah tebusan untukmu, sama ada engkau tahu atau tidak.

Allah s.w.t berfirman: "Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku,dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman; dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman,lelaki dan perempuan (dalam segala zaman); dan janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!" ( Surah Nuh: 28)

Dia juga berfirman: "Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah(untuk mereka,dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil." (Surah al-Isra': 24)|
IRINGILAH JENAZAH ANDA

IRINGILAH JENAZAH ANDA


Sebelum anda meninggal dunia,saya ingin anda terlebih dahulu mematikan diri anda sejenak. Tutuplah kedua mata anda dan bayangkan jenazah anda sedang berada di atas keranda mayat diiringi oleh para pengantar jenazah. Keadaan bagaimana yang anda inginkan setelah anda mati, maka jadilah seperti yang anda inginkan di saat anda hidup sekarang ini. Perbaikilah kesalahan anda, perbaikilah tingkah laku anda, bertaubatlah di atas segala perbuatan maksiat anda, bukalah lembaran baru kehidupan anda dengan perjalanan hidup dan budi pekerti yang baik. Cucilah hati anda dari kedengkian dan bersihkanlah dari pengkhianatan. Kelak anda akan mengingat apa yang telah anda lakukan kerana makhluk-makhluk ibarat pena Allah dan seluruh manusia adalah saksi Allah di bumiNya. Jika mereka bersaksi dengan memuji anda,maka itu adalah khabar baik buat anda dan kesaksian ini diterima di sisi Allah yang Maha Esa. Namun jika mereka bersaksi dengan menyebutkn keburukan anda,maka anda sangat merugi di atas apa yang sedang menanti anda.

Kita sedang berada di medan persaingan sengit,tetapi kita sering melalaikannya. Tidak ada yang mampu kita lakukan dihadapan hiruk pikuk dan keriuhan yang sering membuat kita melupakan akhirat kecuali dengan mematikan diri kita sejenak selama satu minit,iaitu enam puluh saat. Dalam waktu yang singkat ini hendaklah kita merenung dan memikirkan apa yang telah kita lakukan lalu kita bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan kita. Barang siapa yang meluangkan waktunya satu minit dalam setiap hari untuk melakukan hal ini, maka dia akan kembali menjadi seorang manusia yang lurus,pecinta kebaikan,bermanfaat bagi manusia, menjadi mulia,penyabar dan penuh tolenrasi. Sedangkan orang yang melupakan kematian akan hidup dalam kelalaian, tidak menyedari adanya pengawasan Allah dan tidak bermuhasabah dirinya. Kita amat memerlukan usaha untuk menyelamatkan dalaman kita,iaitu usaha manusia untuk memperbaiki dirinya. Islam telah berbicara banyak tentang hal ini yang bertujuan agar manusia tidak membuat hatinya dijajah oleh kedengkian dan iri hati. Sebaliknya hendaklah dia menjadikannya sebagai taman hijau penuh cinta dan iman yang di dalamnya setiap pasangan bergembira dengan kemuliaan akhlak. Sungguh merugi orang yang mengisi hatinya dengan dendam,dengki dan iri hati sehingga dia menjadi lubang yang dihuni oleh ular dan kalajengking.

Hendaklah kita mengasihi diri kita sebelum kita mengasihi orang lain dalam menghadapi peperangan yang sedang berkecamuk di dalam kita supaya kita tidak mengganas kepada orang lain. Mengapa kita tidak membebaskan diri kita daripada belenggu konspirasi ini? Sebahagian kita meyakini bahawa orang lain sedang melakukan konspirasi terhadap dirinya atau sedang merencanakan sesuatu terhadap dirinya, dan hanya dia sendiri yang baik dan selamat. Ini adalah sesuatu yang kelakar,kerana orang-orang memiliki banyak sudut pandang di mana masih banyak kebaikan dan orang-orang baik tersebar di merata tempat. Lihatlah kepada bunga dan jangan melihat kepada durinya,saksikanlah bintang-bintang dan jangan disibukkan oleh kegelapan.

P/s: Terkadang mata mengingkari keberadaan sinar matahari kerana sakit dan mulut mengingkari rasa air kerana sakit.
3 ELOK 2 JANGAN : 3 PERKARA YANG ELOK DISEBUT

3 ELOK 2 JANGAN : 3 PERKARA YANG ELOK DISEBUT

Perbanyakkan Menyebut Allah Daripada Menyebut Makhluk. Sudah menjadi kebiasaan bagi kita menyebut atau memuji-muji orang yang berbuat baik kepada kita sehingga kadang-kadang kita terlupa hakikat bahawa terlampau banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lantaran itu, kita terlupa memuji dan menyebut-nyebut nama Allah. Makhluk yang berbuat baik sedikit kita puji habisan tapi nikmat yang terlalu banyak Allah berikan kita langsung tak ingat. Sebaik-baiknya elok dibasahi lidah kita dengan memuji Allah setiap ketika, bukan ucapan Al-hamdulillah hanya apabila sudah kekenyangan hingga sedawa.

Perbanyakkan Menyebut Akhirat Daripada Menyebut Urusan Dunia. Dunia terlalu sedikit dibandingkan dengan akhirat. 1000 tahun di dunia setimpal dengan ukuran masa sehari di akhirat. Betapa kecilnya nisbah umur di dunia ini berbanding akhirat. Nikmat dunia juga 1/100 daripada nikmat akhirat. Begitu juga seksa dan kepayahan hidup di dunia hanya 1/100 daripada akhirat. Hanya orang yang senteng fikiran sibuk memikirkan Wawasan Dunia (WD) hingga terlupa Wawasan Akhirat (WA). Manusia yang
paling cerdik ialah mereka yang sibuk merancang Wawasan Akhiratnya. Saham Amanah Dunia (SAD) tak penting,tapi yang paling penting ialah Saham Amanah Akhirat (SAA) yang tak pernah rugi dan merudum malahan sentiasa naik berlipat kali ganda. Oleh itu perbanyakkanlah menyebut-nyebut perihal akhirat supaya timbul keghairahan menanam dan melabur saham akhir!

Perbanyakkan Menyebut Dan Mengingat Hal-Hal Kematian Daripada Hal-Hal Kehidupan. Kita sering memikirkan bekalan hidup ketika tua dan bersara tapi jarang memikirkan bekalan hidup semasa mati. Memikirkan mati adalah sunat kerana dengan berbuat demikian kita akan menginsafi diri dan kekurangan amalan yang perlu dibawa ke sana. Perjalanan yang jauh ke akhirat sudah tentu memerlukan bekalan yang amat banyak. Bekalan itu hendaklah dikumpulkan semasa hidup di dunia ini. Dunia ibarat kebun akhirat. Kalau tak usahakan kebun dunia ini masakan dapat mengutip hasilnya di akhirat?

2 Perkara Jangan Disebut:
1) Jangan Menyebut-Nyebut Kebaikan Diri Dan Keluarga.
Syaitan memang sentiasa hendak memerangkap diri kita dengan menyuruh atau  membisikkan kepada diri kita supaya sentiasa mengingat atau menyebut-nyebut tentang kebaikan yang kita lakukan sama ada kepada diri sendiri, keluarga atau masyarakat amnya. Satu kebaikan yang kita buat, kita sebut-sebut selalu macam rasmi ayam 'bertelur sebiji riuh sekampung'. Kita terlupa bahawa dengan menyebut dan mengingat kebaikan kita itu sudah menimbulkan satu penyakit hati iaitu ujub. Penyakit ujub ini ibarat api dalam sekam boleh merosakkan pahala kebajikan yang kita buat. Lebih dahsyat lagi jika menimbulkan ria' atau bangga diri yang mana Allah telah memberi amaran sesiapa yang memakai sifatNya (ria') tidak akan mencium bau syurga.

Ria' adalah satu unsur dari syirik (khafi). Oleh itu eloklah kita berhati-hati supaya menghindarkan diri daripada mengingat kebaikan diri kita kepada orang lain. Kita perlu sedar bahawa perbuatan buat baik yang ada pada diri kita itu sebenarnya datang dari Allah. Allah yang menyuruh kita buat baik. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah kerana menjadikan kita orang baik, bukannya mendabik dada mengatakan kita orang baik. Kita terlupa kepada Allah yang mengurniakan kebaikan itu.

2) Jangan Sebut-Sebut Dan Tunjukkan Keaiban Atau Orang Lain.
Kegelapan hati ditokok dengan rangsangan syaitan selalu menyebabkan diri kita menyebut-nyebut kesalahan dan kekurangan orang lain. Kita terdorong melihat keaiban orang sehingga terlupa melihat keaiban dan kekurangan diri kita sendiri. Bak kata orang tua-tua 'kuman seberang lautan nampak, tapi gajah di depan mata tak kelihatan'.

Islam menuntut kita melihat kekurangan diri supaya dengan cara itu kita dapat memperbaiki kekurangan diri kita. Menuding jari mengatakan orang lain tak betul sebenarnya memberikan isyarat bahawa diri kita sendiri tidak betul. Ibarat menunjuk jari telunjuk kepada orang; satu jari arah ke orang itu tapi 4 lagi jari menuding ke arah diri kita. Bermakna bukan orang itu yang buruk, malahan diri kita lebih buruk daripadanya. Jangan menjaga tepi kain orang sedangkan tepi kain kita koyak rabak.
no image

Bercinta sebelum atau selepas kahwin ,yang mana satu anda pilih?

Apa maksud cinta? Ramai yang mengaku sedang dilamun cinta, tetapi tidak memahami dengan sebenar apa maksud cinta. Cinta hanyalah sebuah perasaan. Sama seperti perasaan gembita, takut, sedih, bangga, hormat dan lain-lain. Maka apakah istimewanya cinta ini? Semua perasaan yang diciptakan oleh Allah, semuanya mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang mempunyai "bidang tugas" masing-masing dalam mengawal pergerakan hati-hati manusia. Contohnya, perasaan takut akan menyebabkan jantung kita berdegup dengan lebih pantas. Manusia yang "diserang" perasaan takut akan menjadi berdebar-debar dan tidak senang duduk.Perasaan gembira pula selalunya akan menyebabkan hati lebih tenang. Jantung berdegup pada kadar degupan yang selesa.

Pada kali ini, saya hanya ingin membicarakan soal cinta, memandangkan ramai yang masih buta. Ramai antara yang keliru dan bertanya, salahkah bercinta? Kali ni biarlah saya olah dalam bentuk yang lebih mudah difahami. Bagi menjawab persoalan tersebut, ingin saya timbulkan satu persoalan yang lain. Salahkah berlumba motosikal? Kita lihat bagaimana golongan-golongan pelumba haram ini begitu bermaharajalela di jalanan, berlumba tanpa menghiraukan keselamatan diri dan orang lain. Adakah salah perbuatan mereka? Ya, salah. Tetapi bukanlah lumba motosikal itu yang salah, tetapi perbuatan mereka menggunakan jalan raya yang terbuka kepada umum sebagai gelanggang perlumbaan itulah kesalahan mereka.

Tetapi bagaimana jika demi minat mereka, mereka  sanggup korbankan sedikit wang untuk menyewa sebuah  litar khas untuk berlumba. Mengorbankan sedikit wang untuk membeli alat-alat keselamatan sebagai langkah berjaga-jaga ketika berlumba. Adakah mereka salah? Tidak... Samalah seperti cinta.Perkahwinan ibarat sebuah litar perlumbaan. Cinta sebelum berkahwin adalah ibarat berlumba di jalan raya yang terbuka yang merupakan satu kesalahan di samping bahaya yang sentiasa menunggu. Cinta selepas berkahwin ibarat berlumba di dalam litar. Ianya lebih selamat, tidak melanggar undang-undang dan lebih seronok dan bahagia.

Cinta sebelum berkahwin adalah perbuatan si pengecut yang tidak berani memikul tanggungjawab apabila bercinta. Some people may say that, untuk berkahwin dengan seseorang, kita perlu kenal dahulu dengannya.
Ya, ini betul. Siapa kata kita mesti berkahwin dengan orang yang kita tidak kenal? Tapi perlu ditegaskan di sini, tidak sama antara "kenal" dengan "cinta".  Kita boleh kenal seseorang tanpa kita bercinta terlebih dahulu.

Sebagai contoh, ingin saya timbulkan satu persoalan di sini. Adakah anda mempunyai musuh? Jika ya, adakah anda kenal musuh anda? Sudah tentu anda kenal musuh anda. Tetapi apabila anda kenal musuh anda, tidak bermakna anda bercinta dengan dia. Betul? Begitu juga apabila anda bercinta. Jika anda bercinta, belum tentu anda kenal dia. Ramai orang yang bercinta sebelum berkahwin hanya menyedari perangai sebenar pasangan mereka selepas berkahwin. Ini bermakna, ketika bercinta, mereka hanya nampak kebaikan pasangan mereka dan lupa akan segala keburukannya. Betul?

Jika hanya nampak kebaikan,ini bukanlah bermakna "kenal". Kenal bermaksud, kita faham dan tahu setiap baik dan buruk seseorang itu. In short, sebelum berkahwin, kita perlu kenal pasangan kita terlebih dahulu, bukan bercinta terlebih dahulu. Kerana itulah kita ada kaedah merisik, supaya kita kenal pasangan dengan betul-betul. Jika kita cuba berkenal melalui cara cinta, syaitan akan menutup pandangan kita daripada melihat keburukan pasangan sehingga kita nampak si dia begitu sempurna.

Satu lagi persoalan lain. Ada orang lain juga bertanya, cinta ni fitrah manusia. Kita tak boleh tolak. Memang saya akui. Cinta itu fitrah. Tidak boleh ditolak, tetapi boleh DIKAWAL. Mengapa ada orang tidak boleh mengawal perasaan cinta? Jawapannya kerana selalu melayan perasaan cinta. Unsur-unsur "cinta" dalam filem-filem dan lagu-lagu telah menyebabkan hati-hati manusia semakin hari semakin parah dengan perasaan cinta yang salah.

Sedarlah wahai sahabat-sahabatku, bezakanlah antara cinta suci dan cinta nafsu. Cinta nafsu sering merosakkan dan melemahkan. Teringat saya pada lirik sebuah lagu yang membicarakan mengenai cinta. Ingin saya petik sebahagian daripada lirik lagu ini.... Dua Dunia: Too Phat ft Datuk Siti Nurhaliza. "Kenapa bercinta jika kesudahannya pasrah, kerna bila dilamun indahnya tidak terkata...". Demikianlah, sebahagian daripada lirik lagu tersebut.Kepasrahan yang lahir daripada cinta nafsu telah diakui dan disedari oleh ramai manusia. Hanya kerana keseronokan yang sementara, manusia melupakan kekecewaan yang bakal menunggu di penghujungnya. Berapa ramai anak-anak muda yang kecundang dalam pelajaran kerana cinta nafsu ini. Berapa ramai juga tokoh-tokoh terkemuka dunia yang hancur karier kerjayanya kerana cinta nafsu ini.

Cinta nafsu ibarat kurap. Makin digaru makin sedap. Tetapi kurap yang digaru itu semakin lama semakin parah dan membinasakan walaupun rasa "sedap" seketika ketika digaru.... Begitulah cinta nafsu yang hanya menjanjikan keseronokan sementara yang akhirnya menuju kekecewaan. Cinta sebelum berkahwin hanya menjanjikan keseronokan sementara yang mengecewakan. Cinta selepas berkahwin pula datang bersama
tanggungjawab yang perlu dipikul yang akan mematangkan pasangan disamping menjanjikan keseronokan yang diikat bersama kesetiaan. In conclusion, cinta yang suci hanyalah cinta selepas perkahwinan................

P/S: ada pendapat?
HUBUNGI
Press Esc to close
Copyright © 2013 kembara Hadi All Right Reserved
close